struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

bekerel

izvedena jedinica sustava SI za aktivnost radioaktivnoga izvora, koja je jednaka jednomu raspadu u sekundi

fizika

bel

bezdimenzijska jedinica za razinu jednaka desetinskomu logaritmu omjera stvarnoga intenziteta i zadanoga najmanjeg intenziteta

fizika

Bellova nejednakost

nejednakost koja određuje gornju granicu koreliranosti između mjerenja u prostorno razdvojenim dijelovima fizičkoga sustava

fizika

benzinski motor

motor s unutarnjim izgaranjem koji djeluje na temelju Ottova ciklusa

fizika

Bernoullijeva jednadžba

jednadžba koja pri stacionarnome strujanju idealnoga fluida kroz stvarnu ili zamišljenu cijev u Zemljinome gravitacijskom polju iskazuje da je zbroj vanjskoga, hidrostatskoga i dinamičkoga tlaka na nekome presjeku cijevi stalan

fizika

Bernoullijevo načelo

načelo po kojem se u dinamičkome fluidu tlak smanjuje povećanjem brzine strujanja

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

bestežinsko stanje

stanje tijela u sustavu u kojemu se gravitacijska sila i inercijske sile koje djeluju na to tijelo uzajamno poništavaju

fizika

beta-čestica

elektron emitiran u beta-minus raspadu ili pozitron emitiran u beta-plus raspadu

fizika

beta-minus raspad

proces unutar atomske jezgre u kojemu se jedan neutron pretvori u proton koji ostaje u jezgri i elektron koji napušta jezgru pri čemu se emitira elektronski antineutrino

fizika

beta-plus raspad

proces unutar atomske jezgre pri kojemu se jedan proton pretvara u neutron, a jezgra pritom emitira pozitron i elektronski neutrino

fizika