struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

parafinski vosak

smjesa alkana koji sadržavaju od 18 do 40 ugljikovih atoma u molekuli, na sobnoj temperaturi čvrstoga agregacijskog stanja, uobičajenoga tališta u rasponu 46 – 68 °C i vrelišta iznad 370 °C

kemija

parafinsko ulje

smjesa n-alkana koji sadržavaju od 18 do 40 ugljikovih atoma u molekuli

kemija

paralelna beta-ploča

sekundarna struktura polipeptidnih lanaca ili bjelančevina koja nastaje povezivanjem dvaju ili više beta-lanaca vodikovim vezama tako da su im smjerovi lanaca jednaki

kemija

partija

količina materijala ujednačene kvalitete za koju se pretpostavlja da je proizvedena u ujednačenim uvjetima

kemija

Paulijevo načelo zabrane

načelo prema kojemu se u neku atomsku orbitalu mogu smjestiti samo dva elektrona suprotnih spinova

kemija

pentoze

monosaharidi s pet ugljikovih atoma

kemija

peptidi

dvije aminokiseline ili više njih međusobno povezanih amidnom vezom

kemija

peptidna veza

veza kojom su vezane pojedine aminokiseline, a nastaje reakcijom karboksilne skupine jedne aminokiseline s amino-skupinom druge aminokiseline uz izdvajanje vode

kemija

peptizacija

prijelaz koloida iz stanja gela u stanje sola

kemija

pergament

glatko obrađena koža životinjskoga podrijetla

temeljne tehničke znanosti