struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

heterociklički aromatski spojevi

ciklički aromatski spojevi koji u prstenu ili prstenovima sadržavaju najmanje jedan atom različit od ugljika

kemija

heterociklički spojevi

ciklički spojevi koji osim ugljika sadržavaju i druge elemente

kemija

heterociklilna skupina

jednovalentna skupina dobivena uklanjanjem vodikova atoma s bilo kojega atoma prstena heterocikličkoga spoja

kemija

heterodieni

dieni u kojima je barem jedan nezasićeni ugljikov atom zamijenjen heteroatomom

kemija

heterogena kataliza

kemijska reakcija u kojoj je katalizator agregacijskoga stanja različit od reaktanata i produkata

kemija

heterogena reakcija

reakcija u kojoj su reaktanti u različitim agregacijskim stanjima

kemija

heterogene membrane u čvrstome stanju

membrane koje sadržavaju aktivnu tvar i inertnu maticu

kemija

heterogeni proces

izmjena elektrona između čvrste elektrode i otopine analita

kemija

heterogenost

svojstvo sustava ili materijala koji sadržava različite faze

kemija

heterokumuleni

kumuleni u kojima je barem jedan ugljikov atom u sustavu kumuliranih veza zamijenjen heteroatomom

kemija