struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

mjerilo visina

odnos duljine vertikalnoga odsječka na nekim kartama prema odgovarajućoj duljini u prirodi

geodezija

mjerna preciznost

bliskost slaganja mjernih vrijednosti iste veličine primjenom višekratnoga mjernog postupka u propisanim uvjetima

geodezija

moare

optički efekt ili neželjeni uzorak koji nastaje pri stavljanju dvaju točkastih ili linijskih rastera jednoga iznad drugoga pod nepovoljnim kutom

geodezija

model boja

matematički model koji opisuje način na koji se boje prikazuju s pomoću brojeva, najčešće s pomoću triju ili četiriju vrijednosti

geodezija

model boja CMYK

model boja kod kojega se suptraktivno miješaju primarne boje cijan, magenta i žuta, a često im se dodaje crna kao četvrta boja da bi se poboljšala reprodukcija tamnih boja

geodezija

model boja RGB

model boja u kojemu se aditivno miješaju primarne boje crvena, zelena i plava

geodezija

Mollweideova projekcija

ekvivalentna pseudocilindrična projekcija u kojoj se meridijani uspravnih projekcija preslikavaju kao elipse

geodezija

mozaik

slikovni prikaz područja sastavljen od više pojedinačnih snimaka

geodezija

mreža UTM

sustav označivanja područja i točaka na cijeloj Zemlji koji se primjenjuje na svim vojnim kartama članica NATO-a

geodezija

mrežna karta

karta objavljena na mreži

geodezija