struna tražilica

image shadow

dijagram

grafički način prikazivanja ovisnosti među veličinama u koordinatnome sustavu

geodezija

dijagram na karti

dijagram koji se postavlja u sredinu područja za koje daje količinske podatke

geodezija

dijagramska metoda

prikazivanje sadržaja tematskih karata s pomoću dijagrama

geodezija

distributer službenih karata

pravna osoba koja se bavi prodajom službenih izdanja karata i drugih kartografskih proizvoda

geodezija

dopunska karta

karta koja dopunjuje ili uvećano prikazuje dio sadržaja glavne karte

geodezija

drvorez

otisak dobiven grafičkim postupkom drvoreza

geodezija

drvorez

grafički postupak koji se izvodi urezivanjem crteža u drvenu ploču

grafička tehnologija

Državna geodetska uprava

državna upravna organizacija u Republici Hrvatskoj koja nadzire i obavlja upravne i stručne poslove radi sustavne izmjere državnoga teritorija i izradbe njezina temeljnoga geoinformacijskog sustava

geodezija

dubina boje

broj bitova s pomoću kojih se prikazuje boja piksela u računalnoj grafici

geodezija

dubina na karti

vertikalna udaljenost od hidrografske nule do dna

geodezija