struna tražilica

image shadow

monosaharid

ugljikohidrat koji nije moguće razložiti na jednostavniji ugljikohidratni spoj

temeljne medicinske znanosti

Monsonova krivulja

okluzijska krivulja pri kojoj svaka kvržica i sjekutićni brid zuba dotiče ili priliježe k dijelu površine kugle promjera 20 cm, čije je središte u području glabele

dentalna medicina

morfodiferencijacija

mijenjanje morfologije zubnoga organa i poprimanje oblika budućega zuba

temeljne medicinske znanosti

morfogeneza

faza razvoja zuba u kojoj se proliferacijom i migracijom stanica određuje oblik zuba

temeljne medicinske znanosti

Morquiov sindrom

autosomno recesivni nasljedni poremećaj metabolizma mukopolisaharida koji se nakupljaju u različitim tkivima

temeljne medicinske znanosti

most

fiksnoprotetski nadomjestak za dugotrajnu žvačno-funkcijsku, fonetsku, estetsku i profilaktičku terapiju te rekonstrukciju stomatognatoga sustava koji je trajno vezan za zube nosače ili implantate i nadoknađuje jedan zub ili više zuba koji nedostaju

dentalna medicina

motorički dio trodijelnoga živca

dio živca koji tvore motorička vlakna iz motoričke jezgre trodijelnoga živca, a inervira žvačne te neke ždrijelne mišiće i mišiće ispod jezične kosti

temeljne medicinske znanosti

motorna jedinica

osnovna sastavnica neuromuskularnoga sustava koja se sastoji od brojnih mišićnih vlakana i koja inervira jedan motorički neuron

temeljne medicinske znanosti

mrlja

patološka eflorescencija u razini sluznice ili kože koju čini ograničena promjena boje sluznice ili kože

dentalna medicina

mukogingivna kirurgija

kirurški zahvati kojima se proširuje prirasla gingiva, produbljuje predvorje usne šupljine te pokrivaju oštećenja nastala povlačenjem gingive

dentalna medicina