struna tražilica

image shadow

monokromatska svjetlost

svjetlost koja se sastoji od elektromagnetskih valova određene valne duljine

fizika

monokromatsko zračenje

elektromagnetsko zračenje određene valne duljine

interdisciplinarne prirodne znanosti

Morseova potencijalna energija

potencijalna energija uzajamnoga djelovanja koja je karakteristična za međudjelovanje atoma u dvoatomnoj molekuli

fizika

morska mijena

periodično dizanje i spuštanje morske i oceanske površine na Zemlji, prouzročeno je gravitacijskom silom kojom Mjesec i Sunce djeluju na vodene mase i Zemljinom rotacijom

fizika

mosni krug

strujni krug od četiriju sastojnica koje se postavljaju u kutove kvadrata s ulazima na dvjema dijagonalnim sastojnicama i izlazima na drugim dvjema dijagonalnim sastojnicama

fizika

Mössbauerova spektroskopija

spektroskopija koja se osniva na isijavanju gama zračenja iz atomskih jezgri u kristalu s pomoću koje se istražuju energijske razine atomske jezgre odnosno kemijsko okruženje zadanog atoma

fizika

mozaični kristal

kristal izgrađen od mikroskopski malih područja čije odgovarajuće kristalne osi nisu strogo usporedne i zatvaraju male kutove

fizika

mrežna ravnina

jedna od ravnina skupa međusobno usporednih i jednako razmaknutih ravnina u kristalnoj rešetki koje prolaze kroz čvorove rešetke i čija se orijentacija prema kristalnim osima definira Millerovim indeksima

fizika

mrežne ravnine

skup međusobno usporednih i jednako razmaknutih ravnina u kristalnoj rešetki koje prolaze kroz čvorove rešetke i čija se orijentacija prema kristalnim osima definira Millerovim indeksima koji su razmjerni recipročnim duljinama odrezaka na kristalnim osima između susjednih ravnina skupa

fizika

multiferoik

materijal koji u istoj fazi istovremeno ima barem dva svojstva: feroelektričnost, feromagnetičnost ili feroelastičnost

fizika