struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

molni toplinski kapacitet

omjer topline koja je dovedena tijelu i time prouzročenoga povećanja temperature podijeljen s količinom tvari

fizika

moment

veličina koja je zadana kao vektorski umnožak vektora položaja s nekom karakterističnom vektorskom veličinom ili se dobiva množenjem karakteristične veličine s određenom potencijom udaljenosti od osi

fizika

moment para sila

ukupni moment sile dviju sila jednakih iznosa i suprotnih smjerova s razdvojenim hvatištima koji prouzročuje rotaciju krutoga tijela bez translacije

fizika

moment sile

vektorski umnožak radijvektora hvatišta sile i sile, uzrok kutnoga ubrzanja čestice ilii tijela

fizika

moment tromosti

veličina koja opisuje tromost kojom se čestica ili kruto tijelo koje rotira odupire promjeni gibanja

fizika

monoklinski sustav

kristalni sustav opisan s tri vektora različitih duljina koji nisu svi međusobno okomiti

fizika

monokristal

čvrsto tijelo koje posjeduje prostorni periodični raspored strukturnih motiva, atoma, iona ili molekula, strogo određen simetrijskim elementima s uređenjem dugoga dosega

fizika

monokromator

kristal s pomoću kojega se prema detektoru propušta samo monokromatsko zračenje

fizika

monokromator s ravnim kristalom

ravni kristal s pomoću kojega se, na osnovi kutnoga razlučivanja difraktiranoga zračenja, prema detektoru propušta samo monokromatsko zračenje

fizika

monokromator sa svinutim kristalom

kristal s pomoću kojega se nakon difrakcije od upadnoga divergentnog snopa polikromatskih rendgenskih zraka dobiva konvergentni monokromatski snop zraka

fizika