struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

Mohorovičićev diskontinuitet

granična ploha u unutrašnjosti Zemlje koja razdvaja Zemljinu koru od Zemljina plašta

fizika

Moiréova slika

slika koja se sastoji od svijetlih i tamnih pruga nastala prolazom svjetlosti kroz dvije optičke rešetke koje nemaju jednaku orijentaciju ili konstantu rešetke

fizika

mol

osnovna jedinica sustava SI za količinu tvari

temeljne tehničke znanosti

molekula

tvorevina sastavljena od atoma, najmanji djelić nekoga kemijskoga spoja koji još uvijek pokazuje svojstva toga spoja

kemija

molekulska dinamika

računalna simulacija gibanja atoma i molekula

fizika

molekulska fizika

grana fizike koja proučava strukturu i svojstva molekula, molekulsku dinamiku te kemijske veze između atoma

fizika

molekulske rotacije

kružno gibanje dvoatomnih i složenijih molekula u kojemu molekula svojom kinetičkom energijom unosi dodatne rotacijske stupnjeve slobode

fizika

molekulske vibracije

gibanje molekula pri kojemu atomi titraju oko ravnotežnih položaja i svojom kinetičkom i potencijalnom energijom unose dodatne vibracijske stupnjeve slobode

fizika

molekulski kristal

kristal organometalnoga ili organskoga spoja s periodičnim prostornim rasporedom molekula

fizika

molna masa

masa jednoga mola nekoga kemijskog spoja ili tvari

fizika