struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

model nenjutnovske realne tekućine

model realne tekućine u kojemu viskoznost ovisi o gradijentu brzine i gradijentu tlaka

fizika

model njutnovske realne tekućine

model realne tekućine u kojemu viskoznost ne ovisi o gradijentu brzine niti o gradijentu tlaka

fizika

model realne tekućine

model tekućine u kojemu je uzeto u obzir trenje između slojeva tekućine te između tekućine i stijenke cijevi

fizika

modificirani julijanski dan

broj dana od ponoći 17. studenoga 1858. godine

fizika

modul elastičnosti

omjer naprezanja i relativne promjene duljine uzorka izazvane djelovanjem vlačne sile na izduženo elastično čvrsto tijelo

fizika

modul stlačivosti

omjer tlaka koji je prouzročen djelovanjem sile na tijelo i relativne promjene obujma tijela koja je izazvana tim djelovanjem

fizika

modulacija

složeno periodično ponašanje pri kojemu je jedan parametar određen zadanim ponašanjem kojega drugog parametra

fizika

modulirana struktura

kristalna struktura u kojoj postoji dodatna periodičnost koja može biti višekratnik osnovne periodičnosti a posljedica je prostorne raspodjele stranih atoma u kristalu

fizika

modulirano titranje

titranje ili valno gibanje u kojemu je jedan parametar titranja određen zadanim ponašanjem nekoga drugog parametra

fizika

mogućnost stvaranja stakla

skup fizičkih veličina koje pogodno odabrane omogućuju stvaranje amorfnih materijala

fizika