struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

pilot

osoba koja rukuje sustavom za upravljanje zrakoplovom tijekom leta

tehnologija prometa i transport

pilotska kabina

prostor za smještaj pilota, kopilota i raznih uređaja te, ovisno o veličini, drugih članova posade ili putnika

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

pilotski magnetski kompas

magnetski kompas prilagođen za uporabu u pilotskoj kabini

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

Pitot-Prandtlova sonda

uređaj koji mjeri statički i zaustavni tlak zraka

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

Pitotova sonda

otvorena cijev usmjerena prema zračnoj struji koja stvara unutarnji tlak jednak zaustavnomu tlaku zraka

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

pješčana vijavica

čestice pijeska uzdignute s tla jakim vjetrom

geofizika

plan leta

skup informacija o namjeravanome letu ili dijelu leta zrakoplova koje se u načelu podnose u pisanome obliku nadležnoj kontroli zračnoga prometa

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

plan leta predan iz zraka

plan leta predan nadležnoj jedinici službe zračnoga prometa tijekom leta

tehnologija prometa i transport

plan osposobljavanja za lokaciju

odobreni plan koji detaljno prikazuje sadržaj predmeta, način i vrijeme potrebno za osposobljavanje kontrolora zračnoga prometa za lokaciju pod nadzorom instruktora za osposobljavanje na radnome mjestu

tehnologija prometa i transport

početni poziv

poziv pri uspostavljanju radiokomunikacije u kojemu pilot mora navesti puni pozivni znak zemaljske postaje i zrakoplova

tehnologija prometa i transport