struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

sastavnica subjekta

sastavnica čije je poslovanje i novčane tokove operativno i za potrebe financijskoga izvještavanja moguće jasno razlikovati od ostatka poduzeća

ekonomija

savjetodavna usluga

usluga funkcije interne revizije čiji se sadržaj i opseg određuje u dogovoru s klijentom te je namijenjena stvaranju dodane vrijednosti i unaprjeđenju korporativnoga upravljanja, upravljanja rizicima te kontrolnih procesa, a da interni revizor pritom ne preuzima odgovornosti menadžmenta

ekonomija

sažeto izvješće interne revizije

izvješće funkcije interne revizije koje sadržava mišljenje i kratko obrazloženje rezultata ispitivanja internoga revizora

ekonomija

sigurnost

kriterij za ocjenu poslovanja poduzeća kojim se ocjenjuje adekvatnost financijskoga položaja poduzeća koji obuhvaća povoljnu likvidnost, zaduženost i financijsku stabilnost

ekonomija

sintetički konto

konto na kojemu se u novčanome obliku objedinjuju izraženi zbirni podatci vezani uz određenu poziciju temeljnoga financijskog izvještaja

ekonomija

skladišna evidencija

pomoćna poslovna knjiga koja prikazuje pojedinačne količinske podatke o stanju i promjenama stanja zaliha

ekonomija

skladišna izdatnica

knjigovodstvena isprava skladišnoga poslovanja kojom skladištar potvrđuje izdavanje određene količine zaliha sa skladišta

ekonomija

skladišna primka

knjigovodstvena isprava skladišnoga poslovanja kojom skladištar potvrđuje primitak određene količine zaliha na skladište

ekonomija

skladišno poslovanje

poslovanje s različitim vrstama zaliha na skladištu

ekonomija

skraćeni financijski izvještaji

financijski izvještaji koji sadržavaju minimum zahtijevanih računovodstvenih informacija

ekonomija