struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

materijalni troškovi

prirodna vrsta troškova koja uključuje troškove sirovina i materijala, troškove prodane robe i ostale vanjske troškove

ekonomija

matično društvo

poduzetnik koji kontrolira jedno ovisno društvo ili više njih

ekonomija

Međunarodni okvir profesionalnoga djelovanja

konceptualni okvir koji usustavljuje mjerodavne smjernice koje donosi Institut internih revizora

ekonomija

međunarodni računovodstveni standardi

računovodstveni standardi koji se primjenjuju na međunarodnoj razini

ekonomija

Međunarodni standardi financijskoga izvještavanja

međunarodni računovodstveni standardi koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB)

ekonomija

međuskladišnica

knjigovodstvena isprava skladišnoga poslovanja kojom se potvrđuje prijenos određene količine materijala, proizvoda ili robe s jednoga skladišta u drugo skladište unutar istoga poduzeća

ekonomija

metoda amortizacije po jedinici proizvoda

metoda amortizacije prema kojoj se iznos amortizacije utvrđuje prema broju proizvedenih proizvoda

ekonomija

metoda amortizacije po satima rada

metoda amortizacije kojom se iznos amortizacije utvrđuje prema broju utrošenih sati rada u proizvodnji proizvoda

ekonomija

metoda crnoga storna

metoda ispravka knjigovodstvene pogreške kojom se pogrešan iznos još jednom evidentira, ali na suprotnoj strani konta i tako se matematički neutralizira

ekonomija

metoda crvenoga storna

metoda ispravka knjigovodstvene pogreške kojom se pogrešan iznos neutralizira tako da se evidentira na istoj strani konta u istome iznosu, ali s negativnim predznakom, nakon čega se provede ispravno knjiženje

ekonomija