struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

decentralizirana likvidatura

likvidatura koja se obavlja na više lokacija ili odjela u poduzeću

ekonomija

deduktivna metoda

opća revizijska metoda koja polazi od ispitivanja šire cjeline poslovanja ili općih rezultata na temelju kojih se dolazi do spoznaje o pojedinačnim slučajevima u poslovanju poduzeća

ekonomija

deduktivni sustav pokazatelja

sustav pokazatelja koji na vrhu započinje jednim temeljnim pokazateljem koji se na svakoj sljedećoj razini grana u dva povezana pojedinačna pokazatelja ili u više njih

ekonomija

degresivna metoda amortizacije

metoda obračuna amortizacije prema kojoj se iznos amortizacije smanjuje tijekom korisnoga vijeka upotrebe

ekonomija

dekadski formalni okvir kontnoga plana

formalni okvir kontnoga plana prema kojemu se raščlanjivanje naziva i šifri konta provodi na bazi dekadskoga brojevnog sustava

ekonomija

derivatni instrument

financijski instrument ili drugi ugovor koji se može namiriti drukčije od razmjene fiksnoga iznosa novca ili druge financijske imovine za fiksni broj vlasničkih instrumenata drugoga subjekta

ekonomija

detektivna kontrola

kontrola usmjerena otkrivanju nepravilnosti i pogrešaka nakon njihova nastanka

ekonomija

detektivne kontrole

kontrole usmjerene prepoznavanju i otkrivanju događaja koji su zaobišli preventivnu razinu kontrole

ekonomija

devizni račun

račun u banci koji služi za plaćanja u stranoj valuti

ekonomija

dijagram toka

metoda i tehnika revizije kojom se prikazuje struktura sustava sa stajališta funkcija, dokumenata, postupaka i izvještaja

ekonomija