struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

udomljavanje mrežnih stranica

usluga smještaja mrežnog sadržaja na poslužitelju koju pružaju davatelji internetskih usluga

informacijske i komunikacijske znanosti

udruga za kolektivno ostvarivanje prava

udruga ili organizacija koja se brine za prikupljanje i raspodjelu naknada nositeljima autorskih prava za jednu vrstu radova ili više njih

informacijske i komunikacijske znanosti

Udruga za zaštitu prava nakladnika

hrvatska udruga koja se brine za kolektivno ostvarivanje prava nakladnika na naknadu za reproduciranje pisanih izdanja

informacijske i komunikacijske znanosti

udžbenički standard

dokument kojim se utvrđuju znanstveni, pedagoški, psihološki, didaktičko-metodički, etički, jezični, likovno-grafički i tehnički zahtjevi za izradbu udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava

informacijske i komunikacijske znanosti

udžbenik

knjiga pisana na osnovi nastavnoga plana i programa koja pregledno i sustavno tumači gradivo određenoga užeg područja znanosti ili struke

informacijske i komunikacijske znanosti

uklopljeno knjižničarstvo

smjer razvoja knjižničarstva u kojem je naglašena uloga knjižničara kao neovisnog stručnjaka u rješavanju stručnih i znanstvenih potreba korisnika

informacijske i komunikacijske znanosti

ukršteni katalog

katalog u kojemu su jedinice po autorskim imenima, naslovima i predmetnim odrednicama poredane u istome abecednom nizu

informacijske i komunikacijske znanosti

ulaganje

pohranjivanje knjiga ili druge građe na police

informacijske i komunikacijske znanosti

ulazni podaci

informacije i podaci koji se unose u memoriju računala uporabom uređaja za unos podataka ili se iz vanjske memorijske jedinice prenose u glavnu memoriju računala

informacijske i komunikacijske znanosti

ulazni podaci poslovanja

izravno uložena financijska sredstva za nabavu knjižnične građe, osoblje, opreme ili opremu prostora u kojima se obavlja djelatnost, izražena numeričkim podatkom

informacijske i komunikacijske znanosti