struna tražilica

image shadow

jednakokračni trapez

trapez kojemu su krakovi jednake duljine

matematika

jednakokračni trokut

trokut kojemu su dvije stranice jednake duljine

matematika

jednakost

relacija na dvama matematičkim objektima koji su jednaki ako prema određenome načelu među njima nema razlike

matematika

jednakostrana hiperbola

hiperbola kojoj su velika i mala os jednakih duljina

matematika

jednakostranični trokut

trokut kojemu su sve stranice jednake duljine

matematika

jednočlani skup

skup koji ima točno jedan element

matematika

jednolika konvergencija

približavanje niza funkcija $f_n$ sa skupa $A$ u metrički prostor prema određenoj funkciji $f$ tako da je, bez obzira na to koliko malen pozitivni broj izaberemo, od jednoga člana niza nadalje udaljenost svakoga $f_n(x)$ od $f(x)$ manja od toga broja za svaki $x$ iz $A$

matematika

jednolika razdioba

zakon razdiobe neprekidne ili diskretne slučajne varijable s funkcijom gustoće koja je pozitivna s konstantnom vrijednosti na nekome ograničenom intervalu realnih brojeva, odnosno diskretnome skupu realnih brojeva

matematika

jednoplošni hiperboloid

ploha koja se pogodnim izborom koordinatnoga sustava može prikazati jednadžbom $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$

matematika

jednostavna izjava

izjava koja se može zapisati bez uporabe logičkih operacija

matematika