struna tražilica

image shadow

čunjosječnica

elipsa, parabola ili hiperbola

matematika

čvrsta točka funkcije

točka domene zadane funkcije koju ta funkcija preslikava u nju samu

matematika