struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

dekondicioniranje

smanjivanje funkcionalnih sposobnosti organizma ili pojedinoga organskog sustava uslijed postojanja manje zahtjevnih uvjeta okoliša ili manje opterećenosti organizma

temeljne medicinske znanosti

delta-moždani val

moždani val frekvencije manje od četiri Hz koji je odraz električne aktivnosti kore mozga u veoma dubokome snu, u djetinjstvu te pri teškim organskim oštećenjima mozga

temeljne medicinske znanosti

delta-stanica

stanica Langerhansovih otočića, sluznice želudca i tankoga crijeva koja proizvodi i izlučuje somatostatin

temeljne medicinske znanosti

deltoidni mišić

mišić koji polazi s bočne trećine prednjega ruba ključne kosti, bočnoga ruba vrha ramena, akromioklavikularne sveze i s bočne strane tri četvrtine lopatice te se hvata na deltoidnu izbočinu, a funkcije su mu odručivanje nadlaktice, podizanje ruke u vodoravan položaj, antefleksija i vanjska rotacija nadlaktice te retrofleksija i unutarnja rotacija nadlaktice

temeljne medicinske znanosti

demencija

trajni progresivni stečeni gubitak kognitivnih sposobnosti

temeljne medicinske znanosti

demijelinizacija

proces propadanja i gubitka mijelinske ovojnice živčanih vlakana uslijed čega se izrazito usporava provodnja živčanih impulsa

temeljne medicinske znanosti

dendrit

relativno kratak i obično razgranat izdanak trupa živčane stanice koji prima živčane impulse od drugih živčanih stanica

temeljne medicinske znanosti

dendritična stanica

stanica zvjezdastoga oblika koja nastaje u koštanoj srži i krvlju dospijeva u tkiva u kojima može progutati i preraditi antigene te ih, nakon što limfom migrira do limfnih čvorova, predočiti limfocitima

temeljne medicinske znanosti

denervacija

prekid živčanoga podraživanja organa ili tkiva

temeljne medicinske znanosti

deoksiadenilna kiselina

kiseli nukleotid nastao spajanjem jedne molekule fosforne kiseline, jedne molekule deoksiriboze i nukleotidne baze adenina

temeljne medicinske znanosti