struna tražilica

image shadow

najstariji predak

predak na vrhu genealoškoga stabla od kojega se prati podrijetlo

etnologija i antropologija

naracija

pripovijedanje kojim se niz odsječaka zbivanja povezuje u smisleni vremenski slijed

etnologija i antropologija

narativni etnografski tekst

etnografski tekst koji spaja formu standardne monografije o proučavanoj zajednici s formom etnografskoga memoara usredotočenoga na samoga antropologa

etnologija i antropologija

nasljednost

mjera raznolikosti svojstva u nekoj populaciji koja je posljedica nasljednih čimbenika, a ne čimbenika okoliša

biologija

nasljedstvo

imovina koja se prenosi s jedne generacije na drugu

etnologija i antropologija

nasljeđivanje udovice

običaj da se udovicom ženi brat ili rođak pokojnoga supruga

etnologija i antropologija

nastanak države

proces kojim iz različitih društvenih skupina nastaje država

interdisciplinarne društvene znanosti

nativizam

ideološki pokret za obnavljanje idealiziranoga doba i tradicija koji su postojali u prošlosti

etnologija i antropologija

natprirodan

neobjašnjiv u okvirima prirode kakvom je konstruira određeno društvo

etnologija i antropologija

naturalizam

učenje prema kojemu prirodni zakoni određuju strukturu i ponašanje svemira, a iskustvo je jedini temelj pouzdane spoznaje

interdisciplinarne humanističke znanosti