struna tražilica

image shadow

ugovor o pomorskome osiguranju

ugovor o osiguranju imovine i drugih interesa izloženih rizicima pomorskoga pothvata

pravo

ugovor o pomorskome plovidbenom poslu

ugovor koji se sastoji od ugovora o prijevozu stvari brodom, ugovora o prijevozu putnika, ugovora o tegljenju i ugovora koji se odnose na ostale pomorske plovidbene aktivnosti

pravo

ugovor o preinaci i popravku

ugovor kojim se brodopopravljač obvezuje da će preinačiti ili popraviti postojeći brod u određenome roku, a naručitelj se obvezuje platiti naknadu brodopopravljaču za ugovoreni popravak ili preinaku

pravo

ugovor o prijevozu putnika

ugovor o pomorskome plovidbenom poslu kojim se prijevoznik obvezuje prevesti putnika brodom, a putnik platiti prevozninu

pravo

ugovor o prijevozu stvari brodom

ugovor kojim se prijevoznik obvezuje prevesti stvari brodom, a naručitelj prijevoza platiti vozarinu

pravo

ugovor o spašavanju

ugovor o spašavanju imovine i osoba na brodu između zapovjednika ili brodara broda u opasnosti i spašavatelja

pravo

ugovor o tegljenju

ugovor o pomorskome plovidbenom poslu kojim se brodar tegljača obvezuje svojim brodom tegliti ili potiskivati drugi brod ili objekt do određenoga mjesta, za određeno vrijeme ili za izvođenje određenoga zadatka, a brodar tegljenoga, odnosno potiskivanoga broda obvezuje se za to platiti tegljarinu

pravo

ugovor o zakupu broda

ugovor o pomorskome plovidbenom poslu kojim zakupodavatelj daje zakupoprimatelju brod na uporabu, uz plaćanje zakupnine, radi obavljanja plovidbene djelatnosti

pravo

ugovorni prijevoznik

prijevoznik koji je sklopio ugovor o prijevozu

pravo

uklanjanje

izbjegavanje jedrilice koja ima pravo puta

tehnologija prometa i transport