struna tražilica

image shadow

škopac

naprava za rastavljanje i spajanje karika

brodogradnja

škopac s oprugom

škopac koji se otvara i zatvara s pomoću opruge

brodogradnja

škuner

krstaš s dvama ili trima jarbolima od kojih je krmeni znatno viši i nosi veliko jedro

brodogradnja

štapna antena

brodska antena u obliku štapa

elektrotehnika

štenac kormila

kratka osovina oko koje se okreće list kormila

brodogradnja

šteta morskomu okolišu

osjetno tjelesno oštećenje ljudskoga zdravlja, života na moru ili morskih bogatstava, prouzročeno onečišćenjem, štetnim izljevom, vatrom, nezgodom i sličnim težim nezgodama

pravo

šteta na teretu

gubitak, manjak, oštećenje i zakašnjenje tereta

pravo

šteta zbog onečišćenja

šteta nastala onečišćenjem izvan broda zbog istjecanja ili izbacivanja ulja s broda gdje god se to istjecanje ili izbacivanje dogodilo, ako je iznos naknade za onečišćenje okoliša ne računajući gubitak dobiti uslijed takvoga onečišćenja ograničen na troškove razumnih mjera koje su stvarno poduzete ili se imaju poduzeti za ponovno uspostavljanje stanja prije nastale štete

pravo