struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

teško ograničenje tržišnoga natjecanja

ograničenje tržišnoga natjecanja koje se smatra osobito štetnim, a ne proizvodi nikakve koristi, primjerice dogovor o cijenama, podjeli tržišta odnosno potrošača

pravo

tijelo nadležno za kazneni progon

državno policijsko, carinsko ili drugo tijelo koje je ovlašteno temeljem nacionalnoga zakona otkrivati, sprečavati i provoditi istrage o kaznenim djelima ili aktivnostima te izvršavati ovlaštenja i provoditi prisilne mjere u okviru takvih radnja

pravo

transeuropska energetska mreža

transeuropska mreža koja podupire uspostavljanje unutarnjega tržišta energije EU-a poticanjem racionalne proizvodnje, prijevoza, raspodjele i korištenja izvora energije, smanjivanjem izolacije pojedinih područja i osiguravanjem i diversificiranjem opskrbe energijom kroz suradnju i održivi razvoj i zaštitu prirode

pravo

transeuropska mreža na području prometne infrastrukture

mreža prometnih infrastrukturnih objekata na razini EU-a, što uključuje međupovezanost i interoperabilnost nacionalnih prometnih mreža i njihovu pristupačnost koja čini ključni element za stvaranje unutarnjega tržišta i jačanje gospodarske i socijalne kohezije

pravo

transeuropska prometna mreža

skup cestovnih, željezničkih, zračnih, pomorskih i riječnih plovidbenih mreža namijenjenih uspostavljanju brže i lakše prometne povezanosti radi bržega i lakšega prometovanja roba i ljudi među zemljama članicama i boljega međunarodnoga povezivanja

transeuropska telekomunikacijska mreža

transeuropska mreža EU-a uspostavljena radi razvoja širokopojasnih mreža i telematičke infrastrukture na razini primjene, usluga, međupovezanosti i interoperabilnosti

pravo

transeuropske mreže

mreže koje se uspostavljaju na razini EU-a s ciljem stvaranja unutarnjega tržišta i bolje gospodarske i socijalne povezanosti

Transeuropski automatizirani sustav ekspresnih novčanih transakcija u realnome vremenu na bruto načelu

sustav velikih namira u realnome vremenu na bruto načelu za euro, koji se sastoji od jednoga sustava namire u realnome vremenu na bruto načelu u svakoj nacionalnoj središnjoj banci, u svakome sustavu za obradu plaćanja Europske središnje banke i međuveza

pravo

Transeuropski automatizirani sustav ekspresnih novčanih transakcija u realnome vremenu na bruto načelu 2

druga generacija platnoga sustava TARGET koji namiruje velika plaćanja u eurima u primarnome novcu jedinstvenom zajedničkom platformom

pravo

transferna cijena

cijena po kojoj se odvija transfer roba i usluga između jedinica unutar trgovačkoga društva ili između povezanih društava

pravo