struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

Schengenski kodeks o granicama

pravni instrument uveden radi poboljšanja integriranoga upravljanja granicom, a sadržava pravila o prelasku vanjske granice, ukidanju provjere osoba na unutarnjim granicama i u određenim okolnostima o ponovnom uspostavljanju granične kontrole na unutarnjim granicama

pravo

schengenski prostor

prostor bez unutarnjih granica država koje su potpisale Schengensku konvenciju, s jedinstvenim pravilima pojačane kontrole na vanjskim granicama, unutar kojega je dopušteno slobodno kretanje osoba bez daljnje granične kontrole

pravo

Schengenski sporazum

sporazum koji je 1985. u Schengenu u Luksemburgu potpisalo pet zemalja EEZ-a radi uklanjanja graničnih kontrola na kopnu, moru i u zrakoplovnim lukama kako bi unaprijedile slobodu kretanja osoba te stvorile zajedničku viznu politiku

pravo

Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj

instrument provedbe zajedničke politike Europske unije namijenjene poticanju istraživanja i tehnološkoga razvoja s pomoću četiri vrste aktivnosti koje čine posebne programe: program Suradnja, program Ideja, program Ljudi i program Kapaciteti

pravo

sektorska državna potpora

državna potpora namijenjena određenoj industriji ili sektoru ili poduzetnicima u tome sektoru

pravo

sekundarno pravo

pravo koje institucije EU-a donose temeljem Osnivačkih ugovora, a koje pored pravnih akata: uredbi, direktiva, odluka, preporuka i mišljenja, obuhvaća i druge akte: poslovnike, pravilnike, programe, zaključke Europskoga parlamenta i sl.

pravo

selektivnost potpore

obilježje državne potpore da samo određena skupina poduzetnika koja ima neku zajedničku osobinu ili samo poduzetnici na određenome dijelu teritorija države članice imaju korist od državne potpore za razliku od onih koji tu osobinu nemaju

pravo

shema SEPA za izravno terećenje

međubankovna platna shema koja bankama i drugim platnim institucijama koje sudjeluju u jedinstvenome prostoru plaćanja u eurima omogućuje izvršenje izravnih terećenja po standardiziranim pravilima i postupcima unutar toga prostora

pravo

shema SEPA za kartično plaćanje

međubankovna platna shema koja europskim potrošačima i trgovcima omogućuje izvršenje i primanje plaćanja te podizanje gotovine istim platnim karticama i po standardiziranim pravilima i postupcima u jedinstvenome prostoru plaćanja u eurima

pravo

shema SEPA za kreditni transfer

međubankovna platna shema koja bankama i drugim platnim institucijama koje sudjeluju u jedinstvenome prostoru plaćanja u eurima omogućuje izvršenje kreditnih transfera po standardiziranim pravilima i postupcima unutar toga prostora

pravo