struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

obvezujuća narav odredaba o zaštiti potrošača

instrument zaštite u pravu potrošača koji ne dopušta izmjenu odredaba o zaštiti potrošača na štetu potrošača

pravo

odbijanje poslovanja

oblik zlouporabe vladajućega položaja kada poduzetnik u vladajućemu položaju bez opravdana razloga odbije zasnivanje ili održavanje poslovnoga odnosa s takmacem koji nije u mogućnosti snažno konkurirati ako u svoju ponudu ne uključi i usluge svoga konkurenta sa snažnim položajem na tržištu, a odbijanje poslovanja umanjuje ili barem ne povećava kvalitetu usluga koje se pružaju potrošačima

pravo

Odbor europskih bankovnih supervizora

nezavisno tijelo koje je savjetovalo Komisiju o pitanjima nadzora europskih banaka do 1. siječnja 2011. kada je zamijenjeno Europskom agencijom za nadzor banaka

pravo

Odbor regija

savjetodavno tijelo Europske unije sastavljeno od predstavnika regionalnih i lokalnih vlasti, koje pri donošenju zajedničkih politika Unije i njihovoj provedbi zastupa interese regija

pravo

Odbor stalnih predstavnika vlada država članica

odbor koji čine stalni predstavnici država članica u Bruxellesu, odnosno njihovi izaslanici i predstavnici Europske komisije, a pomaže u radu Vijeća ministara u fazi preliminarnih dogovora i pregovora oko prijedloga i nacrta mjera koje predlaže Europska komisija

pravo

Odbor za mirenje

odbor koji predsjednik Europskoga vijeća, u dogovoru s predsjednikom Europskoga parlamenta, saziva u okviru redovnoga zakonodavnog postupka, a koji ima zadaću, u drugome čitanju u roku od šest tjedna, usvojiti zajednički tekst na temelju stajališta Europskoga parlamenta i Vijeća

pravo

odluka

sekundarni izvor prava EU-a u cijelosti obvezujući, a ako pobliže navodi komu je upućen, obvezuje samo one kojima je upućen

pravo

odluka o izgonu

upravna ili sudska odluka kojom se određuje izgon osobe koja boravi na teritoriju države članice

pravo

odluka udruženja poduzetnika

očitovanje zajedničke volje poduzetnika okupljenih unutar zajedničke strukture koji teže usvajanju određenoga načina ponašanja koje u kontekstu propisa o zaštiti tržišnoga natjecanja može predstavljati zabranjeni sporazum

pravo

održavanje maloprodajne cijene

sporazum ili usklađeno djelovanje dobavljača čiji je izravan ili neizravan cilj određivanje fiksne ili minimalne prodajne cijene po kojoj kupac treba dalje prodavati robu ili usluge

pravo