struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

mehanički ispjenjena plastika

pjenasta plastika čije su stanice načinjene mehaničkim utiskivanjem plina

kemijsko inženjerstvo

melamin-formaldehidna smola

aminosmola načinjena kondenzacijskom polimerizacijom melamina s formaldehidom

kemijsko inženjerstvo

melaminska plastika

plastika na osnovi aminosmola načinjena kondenzacijskom polimerizacijom melamina s formaldehidom, s najvećim masenim udjelom amina ili amida tijekom polimerizacije

kemijsko inženjerstvo

metalizirana plastika

plastični dijelovi ili film na koje je podtlačnom sublimacijom ili kemijskom reakcijom nanesen sloj kovine

kemijsko inženjerstvo

migracija

prijelaz sastojka plastičnoga materijala u drugi kontaktni materijal

kemijsko inženjerstvo

miješalica

stroj koji djelovanjem mehaničkoga rada uvlači i raspršuje sastojke u osnovni sastojak tvoreći pri tome mješavinu ili smjesu

kemijsko inženjerstvo

mikrogel

umrežene makromolekule mikroskopskih izmjera

kemijsko inženjerstvo

mikronapuklina

napuklina iznad ili ispod površine tvorevine koja se povezuje s očiglednim pucanjem veza u polimernome materijalu smanjene gustoće

kemijsko inženjerstvo

mikrouklapanje

prevlačenje pojedinačnih sitnih čestica tvari polimerom radi odvajanja i pohranjivanja radi naknadnoga otpuštanja pri nadziranim uvjetima

kemijsko inženjerstvo

mineralni kaučuk

smjesa dobivena iz naftnoga asfalta koja se upotrebljava kao sredstvo za poboljšanje ljepljivosti, omekšavalo ili ekstender

kemijsko inženjerstvo