struna tražilica

image shadow

granica razvlačenja

naprezanje koje izaziva sila razvlačenja na početnu ploštinu ispitka

kemijsko inženjerstvo

granični indeks kisika

najmanja moguća koncentracija kisika u mješavini kisika i dušika koja potiče izgaranje materijala pri posebnim uvjetima

kemijsko inženjerstvo

granulator

stroj koji iz ekstrudata sječenjem proizvodi granule približno jednakih izmjera

kemijsko inženjerstvo

granulirana guma

usitnjene čestice načinjene granuliranjem otpadne gume

kemijsko inženjerstvo

granulirani kaučuk

čestice sirovoga ili smiješanoga kaučuka dobivene granuliranjem

kemijsko inženjerstvo

grozd

proizvod jednoga ciklusa injekcijskoga prešanja

kemijsko inženjerstvo

guma

materijal visoke elastičnosti dobiven praoblikovanjem i umreživanjem smjese prirodnoga ili sintetičnoga kaučuka

kemija

gumeni proizvod

proizvod ili poluproizvod načinjen od gume

kemijsko inženjerstvo

gumeni reciklat

ponovo uporabljiv gumeni materijal dobiven iz otpadne gume

kemijsko inženjerstvo

gutaperka

prirodni neelastični lateks dobiven iz soka tropskih stabala

kemija