struna tražilica

image shadow

gorenje

kemijsko spajanje gorive tvari i kisika pri čemu se oslobađaju svjetlosna i toplinska energija

strojarstvo

gorionik

uređaj za regulirano izgaranje plinovitih, tekućih i mljevenih krutih goriva u kotlu

strojarstvo

gorivo

tvar koja je tehnološki ili biološki izvor energije

strojarstvo

gornja granica eksplozivnosti

najveća količina eksplozivnih para pomiješanih sa zrakom koja prouzročuje eksploziju

strojarstvo

gornja mrtva točka

gornji krajnji položaj stapa u cilindru

strojarstvo

gornja paluba

najviša paluba koja se ne prekida duž cijeloga broda

brodogradnja

gornji ležaj ojnice

jednodijelni ležaj utisnut u oko ojnice

strojarstvo

gravitacijski sustav podmazivanja

sustav mazivoga ulja kojim se mazivo ulje slobodnim padom dobavlja do mjesta podmazivanja

strojarstvo

gravitacijski tank mazivoga ulja

tank iz kojega mazivo ulje teče slobodnim padom do mjesta podmazivanja

strojarstvo

grebanje površine prstenova

oštećenje radne površine prstenova zbog ulaska abrazivnih čestica zrakom ili gorivom u cilindar

strojarstvo