struna tražilica

image shadow

caklinski kristal

temeljna građevna jedinica tvrdoga zubnog tkiva izložena oralnoj sredini, vidljiva elektronskom mikroskopijom

temeljne medicinske znanosti

caklinski matriks

temeljna proteinska tvar u razvoju zubne cakline

temeljne medicinske znanosti

caklinski organ

nakupina epitelnih stanica koje su odgovorne za stvaranje cakline i epitelnoga pripoja, za oblikovanje zubne krune te za početak stvaranja dentina

temeljne medicinske znanosti

caklinski pupak

udubina na vanjskome dentalnom epitelu

temeljne medicinske znanosti

caklinsko sazrijevanje

proces pretvaranja mekoga, djelomično mineraliziranoga caklinskog matriksa u tvrdu caklinu ugradnjom dodatnih količina iona kalcija, fosfata, fluorida i ostalih minerala u tragovima uz istodobno istiskivanje vode

temeljne medicinske znanosti

caklinsko vreteno

nastavak dentinskoga kanalića u caklinu preko caklinsko-dentinskoga spojišta

temeljne medicinske znanosti

caklinsko-cementno spojište

mjesto dodira zubne cakline i cementa na zubnome korijenu

temeljne medicinske znanosti

caklinsko-dentinski adhezijski sustavi

smolasti materijali koji omogućuju svezivanje i retenciju kompozitnih materijala ostvarivanjem mikromehaničke, kemijske i fizičke sveze s tvrdim zubnim tkivima

dentalna medicina

caklinsko-dentinsko spojište

mjesto dodira dentina i caklinskoga tkiva

temeljne medicinske znanosti

Callahanova metoda

metoda punjenja korijenskih kanala pri kojoj se štapići gutaperke otapaju

dentalna medicina