struna tražilica

image shadow

udari

svojstvo moduliranoga vala koji nastaje superpozicijom dvaju valova bliskih kružnih frekvencija

fizika

udarna aproksimacija

aproksimacija u kojoj je trajanje sudara puno kraće od vremena između dvaju sudara

fizika

udarni presjek

veličina s dimenzijom ploštine dobivena dijeljenjem broja reakcija u meti po jezgri u jedinici vremena s omjerom broja čestica koje u jedinici vremena padaju na poprečnu površinu jezgre i ploštine

fizika

udarni val

snažni kratkotrajni poremećaj zvučnoga tlaka u sredstvu, nastaje nagomilavanjem malih poremećaja

fizika

ugljik-12

izotop ugljika čija je jezgra sastavljena od 6 protona i 6 neutrona, u prirodnom ugljiku zastupljen s 98,89 %

fizika

ugljik-14

radioaktivni izotop ugljika sastavljen od šest protona i osam neutrona

fizika

ugljikova nanocjevčica

nanocjevčica nastala svijanjem jednoga grafenskog sloja

fizika

ugljikova nanocjevčica s dvostrukom stijenkom

ugljikova nanocjevčica nastala svijanjem dvaju grafenskih slojeva

fizika

ujedinjena teorija polja

jedinstvena teorija polja koja bi obuhvatila elektromagnetsko, gravitacijsko, slabo i jako međudjelovanje

fizika

ujedinjenje

težnja za jedinstvenim fizičkim opisom svih temeljnih međudjelovanja

fizika