struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

nadrešetka

kristalna rešetka nadstrukture

fizika

nadstruktura

kristalna struktura kemijskoga spoja dopiranoga stranim elementom čija je periodičnost u jednom smjeru ili u više smjerova veća od osnovne periodičnosti nedopiranoga spoja što narušava translacijsku simetriju a može se pojaviti i u procesima sraštanja i faznim pretvorbama

fizika

nadtlak

razlika ukupnoga tlaka nekoga plina i atmosferskoga tlaka

fizika

nadzvučna brzina

brzina gibanja tijela kroz sredstvo koja je veća od brzine zvuka u tome sredstvu

fizika

nadzvučna frekvencija

frekvencija iznad čovjekova praga čujnosti

fizika

nadzvučni prasak

udarni zvučni val velike snage koji je prouzročen probojem zvučnoga zida

fizika

nagib

tangens kuta što ga pravac zatvara s vodoravnom osi za linearnu ovisnost jedne fizičke veličine o drugoj

fizika

najbliži susjed

najbliži atom zadanomu atomu u kristalu ili amorfnoj tvari

fizika

nakupina

tijelo sastavljeno od većega broja sraštenih čestica

fizika

nalet

kratkotrajni udar pri sudaru dvaju tijela čija je posljedica promjena brzina, zaleta i kinetičkih energija tih tijela

fizika