struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

inč

anglo-američka jedinica za duljinu

fizika

indeks loma

omjer brzine svjetlosti u vakuumu i brzine svjetlosti u sredstvu

fizika

indiciranje

određivanje Millerovih indeksa skupova mrežnih ravnina kristala i pridruživanje indeksa odgovarajućim difrakcijskim maksimumima

fizika

inducirana radioaktivnost

radioaktivnost koju potiče nuklearna reakcija

fizika

inducirani napon

napon koji nastaje na krajevima vodiča kad vodič siječe silnice magnetskoga polja ili zatvara petlju kroz koju prolazi promjenjivi magnetski tok

fizika

indukcijsko grijanje

povišenje temperature vodljivoga materijala stvaranjem vrtložnih struja s pomoću promjenjiva magnetskog polja

fizika

induktivni otpor

otpor koji zbog samoindukcije zavojnica pruža izmjeničnoj struji

fizika

induktor

vodič koji izmjeničnoj struji pruža induktivni otpor

fizika

induktotermija

metoda medicinske terapije kojom se tkivo zagrijava u vremenski promjenljivome magnetskom polju frekvencija od 10 do 40 MHz

fizika

inercijska sila

sila koja se pojavljuje u ubrzanome sustavu kao posljedica tromosti tijela, a ima smjer suprotan smjeru ubrzanja kojim se ubrzava sustav

fizika