struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

ekspanzija

povećanje obujma plina pri nekom termodinamičkom procesu

fizika

eksperiment

proces kontroliranoga opažanja i mjerenja pojava, koji se provodi kako bi se provjerile znanstvene hipoteze i odredili zakoni kojima se podvrgavaju veličine i procesi u fizici

fizika

eksperimentalna pogreška

slučajna ili sistematska pogreška mjerenja fizičke veličine u eksperimentu

fizika

ekspozicijska doza

omjer naboja koji je nastao kao posljedica ionizirajućega elektromagnetskog zračenja u zraku i mase zraka

interdisciplinarne prirodne znanosti

ekstrasolarni planet

planet izvan Sunčeva sustava

fizika

ekstrinsična primjesa

atom koji ne pripada izvornomu kemijskom sastavu materijala, odnosno njegovoj kristalnoj strukturi, nego je materijal njime dopiran

fizika

ekstrinsični poluvodič

poluvodič čija je vodljivost primarno posljedica dodanih primjesa

fizika

ekstrinsično svojstvo

svojstvo materijala koje ovisi i o primjesama

fizika

ekvipotencijalna ploha

zamišljena ploha u prostoru oko mirnih električnih naboja na kojoj električni potencijal u svakoj točki ima jednaku vrijednost

fizika

ekvivalentna doza

umnožak apsorpcijske doze i faktora kvalitete zračenja

interdisciplinarne prirodne znanosti