struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

barn

izvansustavna jedinica za ploštinu

fizika

barometar

uređaj za mjerenje atmosferskoga tlaka

fizika

barometarska formula

matematički izraz koji s pomoću eksponencijalne funkcije opisuje opadanje vrijednosti atmosferskoga tlaka s nadmorskom visinom

fizika

Bartonovo njihalo

niz matematičkih njihala različitih duljina niti obješenih tako da se na njih može prenijeti titranje pobudnoga njihala

fizika

baterija

niz serijski spojenih galvanskih članaka ili akumulatora koji se upotrebljavaju kao jedinstveni električni izvor

fizika

baždarenje

usklađivanje ljestvice mjernoga instrumenta sa standardnim uzorkom

fizika

baždarna čestica

elementarna čestica koja je posrednik osnovnoga međudjelovanja

fizika

baždarna invarijantnost

neovisnost mjerljivih veličina o izboru referentne točke u definiciji potencijala ili potencijalne energije

fizika

baždarni bozon

prijenosnik temeljnoga međudjelovanja

fizika

baždarno načelo

kalibracijsko načelo kojim se objašnjavaju sile u standardnome modelu elementarnih čestica

fizika