struna tražilica

image shadow

štitnik zračenja

upojnik kojim se zaštićuje osobe ili opremu od nepovoljnih utjecaja, ponajprije zračenja

interdisciplinarne prirodne znanosti

šum

smetnje koje se pojavljuju u električnim i elektroničkim uređajima, nepoželjne su i najčešće slučajne

fizika