struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

celuloza

polisaharid izgrađen od glukoznih jedinica međusobno povezanih 1,4-glikozidnom vezom

kemija

celuloza od četinjača

celuloza dobivena preradbom četinjača

kemija

celulozno drvo

drvo pogodno za dobivanje celuloznoga vlakna za proizvodnju papira

temeljne tehničke znanosti

celulozno vlakno

vlakno dobiveno kemijskom razgradnjom drveta i razvlaknjivanjem

kemija

centrifuga

uređaj za centrifugiranje

kemija

centrifugalni pročišćivač

konični ili djelomično cilindrični uređaj bez pokretnih dijelova u kojemu se nečistoće iz papirnate smjese odvajaju djelovanjem centrifugalne sile

strojarstvo

centrifugiranje

odjeljivanje smjese čvrstih i tekućih sastojaka djelovanjem centrifugalne sile

kemija

ceramidi

sfingolipidi s dvjema nesupstituiranim hidroksilnim skupinama

kemija

cerij

kemijski element atomskoga broja 58, 7. periode i 3. skupine, gustoće 6,16 g/cm3, tališta na 798 °C i vrelišta na 3443 °C

kemija

cerimetrija

oksidometrijska titracija u kojoj je standardna otopina cerijev ion

kemija