struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

okvir karte

jedna crta ili više njih koje zatvaraju polje karte jednoga lista

geodezija

opis karte

slovno-brojčane oznake na karti

geodezija

optička varka

vizualni dojam koji ne odgovara stvarnim geometrijskim ili fizikalnim svojstvima promatranoga objekta

geodezija

orijentacija

određivanje strana svijeta ili smjera osi koordinatnoga sustava

geodezija

orijentacijska karta

tematska karta na kojoj su grafički istaknuti oni elementi sadržaja topografske karte koji olakšavaju snalaženje na zemljištu i pronalaženje željenoga objekta

geodezija

ortodroma

velika kružnica ili dio velike kružnice na sferi koji je najkraća spojnica dviju točaka na sferi

geodezija

ortofotokarta

fotokarta sastavljena od ortofotografija

geodezija

ortografska projekcija

perspektivna azimutna projekcija u kojoj se točka promatranja nalazi u beskonačnosti i čije su projekcijske zrake međusobno paralelne

geodezija

osnovna izohipsa

izohipsa nacrtana kao neprekinuta crta na odabranoj ekvidistanciji

geodezija

osnovna kartografska mreža

kartografska mreža predočena slikom meridijana i paralela

geodezija