struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

Mercatorova projekcija

konformna cilindrična projekcija

geodezija

meridijan

linija na rotacijskoj plohi dobivena presjekom te plohe i poluravnine čiji se rubni pravac podudara s rotacijskom osi plohe

geodezija

meridijanska zona

dio plohe kojom se u kartografiji aproksimira ploha Zemlje, nebeskih tijela i nebeskoga svoda omeđen dvama meridijanima koji čini područje jednoga koordinatnog sustava u ravnini

geodezija

metoda točaka

kartografsko prikazivanje sadržaja tematskih karata s pomoću točaka iste veličine i značenja

geodezija

miješanje boja

kombiniranje dviju ili više boja kako bi se dobila boja različita od onih koje se miješaju

geodezija

minimalna veličina prikaza

najmanja veličina grafičkoga elementa koji se može prepoznati prema obliku ili veličini

geodezija

mjerilo

odnos dviju veličina izraženih istim mjernim jedinicama

geodezija

mjerilo duljina

odnos diferencijala luka u projekciji prema diferencijalu odgovarajućega luka na plohi kojom se aproksimira ploha Zemlje, nebeskih tijela i nebeskoga svoda

geodezija

mjerilo karte

odnos duljine na karti i njoj odgovarajuće duljine na plohi kojom se aproksimiraju ploha Zemlje, nebeskih tijela i nebeskoga svoda

geodezija

mjerilo površina

odnos između diferencijala površine u projekciji i njemu odgovarajućega diferencijala površine na plohi kojom se aproksimira ploha Zemlje, nebeskih tijela i nebeskoga svoda

geodezija