struna tražilica

image shadow

digitalna rasterska karta

digitalna karta u rasterskome obliku

geodezija

digitalna snimka

snimka dobivena digitalizacijom klasične fotografije ili izravno snimanjem digitalnom kamerom

geodezija

digitalna vektorska karta

digitalna karta u vektorskome formatu

geodezija

digitalni kartografski model

model nastao kartografskim modeliranjem digitalnoga topografskog modela

geodezija

digitalni model terena

skup položajno i visinski određenih točaka i geometrijskih elemenata koji prikazuju površinu zemljišta i iz njih izračunan matematički model te plohe

geodezija

digitalni raster

računalni potprogram koji određuje grafičke elemente različitih uzoraka

geodezija

digitalni tisak

sustav u kojemu je računalo izravno povezano s uređajem za tiskanje

geodezija

digitalni topografski model

trodimenzijski model Zemljine površine prikazan u topografskoj bazi podataka

geodezija

digitalno rasteriranje

ispunjavanje određenih površina na karti digitalnim rasterom

geodezija

digitalno uklapanje karte

računalno prilagođivanje digitaliziranoga predloška određenomu koordinatnom sustavu s pomoću potprograma za transformaciju

geodezija