struna tražilica

image shadow

mjerenje vremena

postupak kojim se određuje trenutak nekoga događaja ili proteklo vrijeme između dvaju ili više događaja

fizika

mjerilo učestalosti impulsa

elektronički sklop povezan s brojilom odnosno detektorom elektromagnetskoga zračenja

fizika

mjeriteljstvo

interdisciplinarna grana prirodnih i tehničkih znanosti koja se bavi istraživanjem postupaka mjerenja te izradbom i primjenom pripadnih norma, preporuka, dogovora i propisa o njihovoj uporabi

interdisciplinarne tehničke znanosti

mjesec

prirodni satelit

fizika

Mliječni put

galaksija u kojoj se nalazi Sunčev sustav

fizika

model

skup pretpostavaka s pomoću kojih se u fizici teorijski opisuje ponašanje nekoga fizikalnog sustava

fizika

model crvolika lanca

model koji opisuje sva stanja lanca između savršeno savitljiva lanca i savršeno kruta štapa

fizika

model kapljice

model atomske jezgre koji analogno površinskoj napetosti klasičnoga fluida atomsku jezgru teškoga elementa zamišlja kao kap tekućine promjenljiva oblika

fizika

model ljusaka

kvantnomehanički model višečestičnoga fermionskog sustava koji pretpostavlja da se čestice gibaju neovisno jedna o drugoj, pri čemu se raspoloživa energijska stanja popunjavaju do najvećega dopuštenog broja

fizika

model nasumičnoga šetača

fizički model u kojemu se neka fizička pojava uspoređuje s nasumičnom šetnjom kako bi se opisala njezina svojstva

fizika