struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

minimalni termometar

termometar za mjerenje najniže temperature u nekome vremenskom razdoblju

interdisciplinarne tehničke znanosti

minuta

dopuštena jedinica sustava SI za vrijeme

fizika

mion

elementarna čestica slična elektronu koja je lepton druge generacije

fizika

mionski neutrino

elementarna čestica slična elektronskomu neutrinu koja je lepton druge generacije

fizika

miopija

nedostatak ljudskoga oka kod kojega se slika proizvedena očnom lećom stvara ispred mrežnice, a ispravlja se divergentnim lećama

fizika

mjehurić

šupljina kuglastoga oblika koja je ispunjena plinom, a omeđena je tankim slojem fluida ili je uronjena u fluid

fizika

mjerenje

postupak kojim se pri eksperimentalnom istraživanju neke veličine brojčani rezultat i njegova pogreška uspoređuju s utvrđenom jedinicom za tu veličinu

fizika

mjerenje in situ

mjerenje neke fizičke veličine u stvarnim uvjetima

fizika

mjerenje korak po korak

mjerenje kutne ovisnosi difraktiranog intenziteta točku po točku skokovitim pomicanjem detektora za male kutne pomake

fizika

mjerenje površine

mjerenje ploštine plohe ili odabranog dijela plohe izraženo u kvadratnim metrima

fizika