struna tražilica

image shadow

Dulong-Petitov zakon

zakon utemeljen na mjerenjima prema kojemu su molni toplinski kapaciteti na višim temperaturama približno jednaki za različite metale

fizika

duljina

osnovna veličina u sustavu SI kojom se opisuju prostorna udaljenost dviju točaka, pomak i prijeđeni put

fizika

duljina obrisa polielektrolita

duljina polielektrolita

fizika

duljina slabljenja

recipročna vrijednost koeficijenta slabljenja zračenja

interdisciplinarne prirodne znanosti

duljina tvrdokornosti polielektrolita

duljina krutog dijela polielektrolita

fizika

duljina veze

duljina jednaka zbroju atomskih, ionskih odnosno kovalentnih polumjera dvaju susjednih atoma u kristalu

fizika

dvoatomni plin

plin čija se molekula sastoji od dvaju atoma

fizika

dvodimenzijska detekcijska ploča

dvodimenzijski detektor za digitalnu pohranu difrakcijske slike

fizika

dvojna priroda čestica

svojstvo čestica da uz čestičnu istodobno imaju i valnu prirodu

fizika

dvojna priroda svjetlosti

svojstvo svjetlosti da istodobno ima i valnu i čestičnu prirodu

fizika