struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

rotacijski stupanj slobode

stanje sustava koji ima kinetičku energiju rotacije

fizika

rotator

čestica ili tijelo koje se vrti oko čvrste osi

fizika

Rutherfordova spektroskopija povratnim raspršenjem

spektroskopija u kojoj se s pomoću elastičnoga raspršenja iona energije nekoliko MeV na atomima uzorka u povratnom smjeru omogućuje određivanje mase atoma

fizika

Rutherfordovo raspršenje

raspršenje alfa-čestica usmjerenih na listiće zlata pri kojem većina čestica prolazi kroz listiće bez promjene smjera, dok se mali dio njih odbija pod vrlo velikim kutom

fizika

Rydbergova konstanta

konstanta u izrazu za valne duljine vodikova atoma, jednaka omjeru iznosa najniže energije u spektru vodikova atoma i umnoška Planckove konstante s brzinom svjetlosti

fizika