struna tražilica

image shadow

mikrovalna pećnica

kućanski i industrijski uređaj u kojemu magnetronska cijev proizvodi mikrovalove

fizika

mikrovalna spektroskopija

spektroskopska metoda koja proučava međudjelovanje tvari i mikrovalnoga dijela spektra elektromagnetskoga zračenja

fizika

mikrovalovi

elektromagnetski valovi koji u elektromagnetskome spektru zauzimaju dio između radiovalova i infracrvenoga zračenja

fizika

miligram

jedinica za masu milijun puta manja od kilograma

fizika

milimetar

jedinica za duljinu koja je tisuću puta manja od metra

fizika

Millerovi indeksi

tri cijela broja koji određuju orijentaciju skupa međusobno usporednih i jednako razmaknutih mrežnih ravnina prema kristalnim osima i koji su razmjerni recipročnim duljinama odrezaka na kristalnim osima između susjednih ravnina skupa

fizika

Millikanov eksperiment

eksperiment utemeljen na raspršenju kapljica ulja u električnom polju, kojim je 1909. godine Robert Millikan odredio električni naboj elektrona

fizika

mineral

kemijski element odnosno kemijski spoj mineraliziran tijekom geološke prošlosti

fizika

mineralizacija

proces rasta minerala u prirodi

fizika

mineralogija

znanstvena disciplina koja istražuje postanak i nalazišta minerala, morfologiju, kemijski sastav, kristalnu strukturu, fizička i kemijska svojsta, primjenu minerala i sl.

geologija