struna tražilica

image shadow

drugi Newtonov zakon za rotaciju

osnovni zakon gibanja za tijelo kojese vrti oko čvrste osi koji tvrdi da je kutno ubrzanje koje dobiva tijelo jednako omjeru momenta sile na tijelo i momenta tromosti tijela

fizika

drugi zakon termodinamike

zakon koji određuje vremenski smjer nekoga makroskopskog procesa, tvrdi da toplina ne može sama od sebe, bez dodatnoga utrošenog rada, prelaziti s tijela niže temperature na tijelo više temperature

fizika

drugo Kirchhoffovo pravilo

pravilo koje kaže da je u svakoj zatvorenoj petlji nekoga složenog strujnog kruga algebarski zbroj elektromotornih napona izvora u krugu jednak algebarskomu zbroju padova napona na otporima

fizika

dubina prodiranja

dubina u uzorku na koji upada zračenje mjerena od površine uzorka do mjesta na kojem se intenzitet upadnoga snopa uslijed apsorpcije smanji e puta

fizika

dubinski kvark

kvark okusa b

fizika

dublet

dva stacionarna stanja bliskih energija u kvantnomehaničkim spektrima

fizika

duboko neelastično raspršenje

istraživanje unutrašnjosti hadrona s pomoću raspršenja leptona

fizika

duga

optička pojava u obliku obojenoga luka svjetlosti, vidljiva je na nebu kad sunce, koje se nalazi iza promatrača, obasja kapljice kiše

fizika

dugoživući izotop

izotop čije je vrijeme poluraspada relativno dugo u usporedbi s drugim radioaktivnim izotopima istoga elementa

fizika

duktilnost

svojstvo materijala da se može rastegnuti, a da ne pukne

fizika