struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

doza

veličina kojom se iskazuje izloženost tvari ionizirajućem zračenju

fizika

dozimetrija

grana fizike koja se bavi istraživanjem i normiranjem doza ionizirajućega zračenja

fizika

dozni ekvivalent

veličina koja naglašava razlike u djelovanju ionizirajućega zračenja na različita biološka tkiva

fizika

driftna brzina

prosječna brzina koju čestica, poput elektrona, postiže u električnome polju

fizika

Drude-Lorentzov model

teorijski model kojim se tumači vodljivost metala, utemeljen je na predodžbi o klasičnome elektronskom plinu koji je sastavljen od slobodnih elektrona

fizika

druga kozmička brzina

brzina koju mora imati tijelo izbačeno blizu površine planeta da bi se otelo utjecaju gravitacije planeta i odletjelo u svemir

fizika

drugi Bohrov postulat

postulat prema kojemu atom zrači energiju samo kad prelazi iz stacionarnoga stanja više energije u stacionarno stanje niže energije, pri čemu je energija kvanta toga zračenja jednaka razlici energija stacionarnih stanja

fizika

drugi Faradayev zakon elektrolize

zakon koji tvrdi da se pri elektrolizi za različite tvari, za jednaku struju i u jednakome vremenu mase nataloženih tvari odnose kao omjeri molnih masa tvari i naboja koje nose ioni tvari

fizika

drugi Keplerov zakon

zakon o gibanju planeta u Sunčevu sustavu koji tvrdi da spojnica planeta i Sunca prebriše jednake površine u jednakim vremenskim razmacima

fizika

drugi Newtonov zakon

temeljni zakon gibanja koji tvrdi da je ubrzanje koje dobiva tijelo jednako omjeru sile i mase tijela

fizika