struna tražilica

image shadow

metoda rotirajućega kristala

difrakcijska metoda kojom se na valjkastome filmu dobiva difrakcijska slika kristala koji se rotira oko jedne od svojih osi dok se nalazi na osi filma obasjan monokromatskim rendgenskim zračenjem okomitim na os filma

fizika

metoda teškoga atoma

zamjena manjega atoma većim koji više doprinosi intenzitetu difrakcijskih maksimuma, što olakšava određivanje kristalne strukture

fizika

metoda većega broja filmova

snimanje difrakcijske slike kamerom u koju su umetnuta najmanje dva filma na kojima se zbog apsorpcije rendgenskoga zračenja u uzastopnim filmovima na svakome filmu postiže zacrnjenje koje je razmjerno intenzitetu difrakcijskoga maksimuma na filmu

fizika

metrička konjska snaga

izvansustavna jedinica za snagu

fizika

mezon

subatomska čestica sastavljena od kvarka i antikvarka uzajamno vezanih jakom silom

fizika

mezoskopska fizika

grana fizike koji se bavi sustavima približne veličine mikrometra

fizika

Michelson-Morleyev eksperiment

eksperiment izveden 1887. godine koji je potvrdio nepostojanje etera i doveo do otkrića teorije relativnosti

fizika

mikroanaliza elektronskom sondom

analitička metoda za određivanje kemijskoga sastava u malome obujmu uzorka u kojoj se za kemijsku analizu rabi rendgensko zračenje pobuđeno bombardiranjem elektronima

fizika

mikroelektronika

grana elektronike koja se bavi razvitkom i primjenom elektroničkih elemenata veoma malih dimenzija

fizika

mikrometar

jedinica za duljinu koja je 106 puta manja od metra

fizika