struna tražilica

image shadow

žilište

dio stabla između korijena i debla na kojemu su vidljivi dijelovi postranoga korijenja

drvna tehnologija

živa kora

unutarnji sloj kore koji u živome stablu provodi asimilate

drvna tehnologija

žljebovitost

pojava žljebova koji se protežu uzdužnim smjerom površine debla i/ili trupca

drvna tehnologija

žućenje

promjena boje koja se očituje pojavom žutoga tona

drvna tehnologija