struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

nukleosinteza

nastanak novih atomskih jezgara u svemirskim procesima

fizika

nuklid

atom elementa s utvrđenim redni brojem i ukupnim brojem nukleona u atomskoj jezgri

fizika

nulta energija

najniža energija koju može imati kvantnomehanički sustav

fizika

nulti zakon termodinamike

zakon koji kaže da su dva razdvojena termodinamička sustava A i B u toplinskoj ravnoteži ako je svaki od njih u toplinskoj ravnoteži s trećim sustavom C

fizika

nutacija

dodatno titrajno gibanje osi simetrije pri vrtnji zvrka koji se veoma brzo vrti oko vlastite osi simetrije, a ujedno izvodi i precesiju

fizika

njihalo

predmet obješen oko čvrste točke ili osi koji izvodi titrajno gibanje pod djelovanjem povratne sile

fizika

njutn

jedinica sustava SI za silu

fizika

njutnovska tekućina

realna tekućina čije tangencijalno naprezanje linearno ovisi o gradijentu promjene brzine u smjeru koji je okomit na djelovanje sile

fizika