struna tražilica

image shadow

djelovanje na udaljenost

uzajamno djelovanje dvaju tijela koja se ne dodiruju

fizika

dodatne dimenzije

hipotetička proširenja broja prostornih dimenzija u pojedinim fizičkim teorijama

fizika

dodekaedar

poliedar omeđen s dvanaest pravilnih peterokuta

fizika

dodirna sila

sila koja nastaje u dodirnoj točki tijela i podloge ili ovjesne niti, posljedica je djelovanja međumolekulskih sila u materijalu od kojega su podloga ili nit načinjene

fizika

dodirni napon

razlika potencijala koja nastaje na dodirnoj plohi dvaju metala ili poluvodiča koji imaju različite vrijednosti izlaznoga rada

fizika

dogovor o predznaku

dogovor o načinu na koji se određuje predznak neke veličine u fizici, koji dosljedno proveden ne utječe na smisao fizikalnoga zakona

fizika

dol vala

najniži položaj koji pri širenju putujućega transverzalnog mehaničkog vala dosegnu točke sredstva kojim se širi val

fizika

domena

malo područje spontane usmjerene magnetizacije u feromagnetiku ispod Curiejeve temperature

fizika

domenska struktura

struktura područja spontane usmjerene magnetizacije u feromagnetiku

fizika

domet hitca

udaljenost na vodoravnome pravcu koja se mjeri od početne točke do točke u kojoj bačeni projektil, pri okomitome ili kosome hitcu, dosegne tlo

fizika