struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

Atwoodov uređaj

uređaj s koloturom preko kojega je prebačena nerastezljiva nit na čijim su krajevima obješena dva utega

fizika

Augerov efekt

neradijativni prijelaz kod kojega se šupljina u unutarnjoj elektronskoj ljusci atoma popunjava elektronom iz vanjske ljuske, prenoseći energiju na drugi elektron koji biva izbačen

fizika

Augerova elektronska difrakcija

elektronska difrakcija u kojoj se rabe elektroni izbačeni Augerovim efektom

fizika

Augerova elektronska spektroskopija

spektroskopska kemijska analiza površinskoga sloja uzorka u kojoj se koriste Augerovi elektroni

fizika

Augerova elektronska spektroskopija emisijom primjenom polja

spektroskopija u kojoj se za bombardiranje uzorka upotrebljava snop elektrona dobiven emisijom s pomoću električnoga polja između šiljaste probe i uzorka

fizika

Augerova elektronska spektroskopija inducirana ionima

elektronska spektroskopija u kojoj se za izbacivanje elektrona iz K-ljuske umjesto elektrona rabe ioni

fizika

Avogadrov zakon

zakon koji tvrdi da je, uz stalan tlak i stalnu temperaturu, obujam plina razmjeran broju čestica u posudi, odnosno da je u jednakim obujmima dvaju plinova jednaka količina atoma ili molekula

fizika

Avogadrova konstanta

broj istovjetnih čestica u jednome molu neke tvari

fizika

azimutni kut

kut koji u prostornome polarnom koordinatnom sustavu projekcija vektora na x, y ravninu zatvara s osi x

fizika